حمله به بازار کریسمس برلین چه اثری بر فضای سیاسی آلمان دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله به بازار کریسمس برلین چه اثری بر فضای سیاسی آلمان دارد؟

مردی که مظنون اصلی راندن یک کامیون به میان جمعیتی بی دفاع و سرگرم خرید سال نو در برلین آلمان تلقی می شود، دست داشتن در این حادثه را انکار کرده و ساعتی پیش آزاد شد. به این ترتیب احتمال دارد که یک جانی در خیابانهای برلین سرگردان باشد. فردی که از نظر مقامهای آلمان عامل یک حمله تروریستی بوده و با قتل یک راننده لهستانی کامیون او را به میان مردم رانده. حمله برلین تا اینجا ۱۲ قربانی بر جای گذاشته و اروپا را در بهت و نگرانی فروبرده. همین حالا راست گرایان مخالف دولت، تا توانسته اند از سیاستهای مهاجرتی آنگلا مرکل صدر اعظم انتقاد کرده اند و گفته اند که این عاقبت سیاست درهای باز خانم مرکل در برابر صدها هزار پناهجوی عمدتا مسلمان بوده است. این ماجرا به کجا خواهد کشید؟

گزارش کسری ناجی را ببینید.