شب یلدا در بی بی سی فارسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شب یلدا در بی‌بی‌سی فارسی

بی‌بی‌سی فارسی هم همراه با بسیاری از مخاطبانش بلندترین شب سال را جشن گرفت. این ویدئو را ببینید.