اقدامات روسیه در پی ترور سفیر این کشوردرآنکارا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اقدامات روسیه در پی ترور سفیر این کشور در آنکارا

روسیه یک تیم ۱۸ نفره را برای بررسی ترور سفیر این کشور در آنکارا به ترکیه فرستاده است . دیروز آندره کارلوف سفیر روسیه که به یک نمایشگاه رفته بود هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. مهاجم مامور پلیس ترکیه بود و خودش توسط نیروهای امنیتی کشته شد. پلیس ترکیه هفت نفر را در این ارتباط دستگیر کرده که شش نفرشان اعضای خانواده مهاجم اند.

گزارش خشایار جنیدی را از آنکارا ببینید.