اسرائیل مجازات مصرف حشیش را برای سربازان کاهش می‌دهد

حق نشر عکس AFP

ارتش اسرائیل در نظر دارد قوانین انضباطی خود را در زمینه تنبیه سربازان متهم به مصرف حشیش در هنگام مرخصی تعدیل کند.

ژنرال دنی ارفونی که بر اصلاحات تازه در ارتش نظارت می‌کند، در مصاحبه با رادیو ارتش اسرائیل گفت که از این پس سربازان متخلف نه به دادگاه‌ نظامی ارجاع خواهند شد و نه حکم حبس دو ماهه خواهند گرفت.

در عوض، سربازان مزبور باید بپذیرند که تحت آزمایش‌هایی قرار گیرند که نشان دهد آنان در حال پرهیز از مصرف حشیش هستند.

قوانین انضباطی جدید شامل آن دسته از سربازانی که هنگام خدمت حشیش مصرف کنند، نمی‌شود.

ژنرال ارفونی گفت: "ما به سربازان این فرصت را می‌دهیم که به روال عادی خدمت خود ادامه دهند، به زندان نیفتند و به سبب داشتن سوءسابقه کیفری در زندگی شخصی خود دچار مشکل نشوند.

مصرف حشیش در اسرائیل به جز در موارد پزشکی، غیرقانونی است.

به نوشته نشریه هاآرتص، در سال گذشته ۱۲۸ سرباز بابت مصرف مواد مخدر محکوم شدند.

تقریباً نیمی از تحقیقاتی که توسط پلیس نظامی صورت می‌گیرد، مرتبط با مصرف مواد مخدر است.

به گفته ارتش اسرائیل، ضوابط تازه از اولین روز سال ۲۰۱۷ اجرا خواهد شد.

موضوعات مرتبط