تخلیه ساکنان شرق حلب، بعد از وقفه ای یک روزه، از سر گرفته شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روند خروج ساکنان شرق حلب، از سر گرفته شد

روند خروج ساکنان شرق حلب، از سر گرفته شد. تلویزیون دولتی سوریه خروج اتوبوس ها را نشان داده و مقام های سازمان ملل هم این خبر را تایید کرده اند. کاروانی متشکل از ۶۰ اتوبوس ساعت ها منتظر آغاز دوباره روند تخلیه بودند. ارتش سوریه هم در انتظار تسلط کامل بر شرق حلب، بعد از چهار سال است.