دستکم 31 کشته، در انفجار بازار مواد آتش بازی در مکزیک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار در بازار مواد آتش بازی در مکزیک

انفجارهای پیاپی در یک بازار فروش مواد آتش بازی در مکزیک ۳۰ نفر را کشت و دهها نفر را زخمی کرد. انفجارها در حومه مکزیکوسیتی پایتخت زمانی آغاز شد که فروشندگان ترقه و فشفشه برای جشن های شب سال نو آماده می شدند. اینطور که ویل گرانت در گزارشش می گوید، این اولین بار نیست که بازار مواد آتش بازی مکزیک در آتش می سوزد.