انفجار مقابل دفتر حزب دموکرات کردستان و پیامدهای آن
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار مقابل دفتر حزب دموکرات کردستان و پیامدهای آن

دو انفجار مقابل دفتر سیاسی "حزب دموکرات کردستان" در شهر کوی سنجق، استان اربیل کردستان عراق، دست‌کم شش نفر را کشت. بمبها بعد از پایان مراسم زادروز عبدالرحمان قاسملو، دبیرکل سابق حزب دموکرات کردستان منفجر شد. کسی که خود در سال ۶۸ در وین کشته شد و حکومت ایران متهم به ترور اوست. آسو حسن‌زاده، عضو کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان به بی بی سی فارسی گفته، شکی نیست که کار ایران بوده اگر چه مدرکی برای اثبات این حرفش ارائه نکرده. مقام های ایران هم هنوز واکنشی به خبر نشان نداده اند. حالا، با این سوءقصد برگ تازه ای در فعالیت این حزب باز شده. این ترور چه تاثیری روی مواجهه این حزب و حکومت ایران خواهد گذاشت؟

مسعود آذر گزارش می دهد.