پلیس آلمان به دنبال مظنون اصلی حمله به بازارچه کریسمس در برلین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پلیس آلمان به دنبال مظنون اصلی حمله به بازارچه کریسمس در برلین

بنا به گزارشها، پلیس آلمان به دنبال یک مرد تونسی است به نام انیس. جستجو برای یافتن عامل حمله ی دو شب پیش، به یک بازار کریسمس، در برلین پایتخت آلمان ادامه دارد. پلیس اول یک پناهجوی پاکستانی را بازداشت کرد، بعد گفت مدرکی برعلیه او ندارد. حالا گفته می شود، مدارکی در کامیون پیدا شده که متعلق به یک پناهجوی تونسی است. پلیس رسما این گزارش ها را تایید نکرده.

کسری ناجی گزارش می دهد.