اثر انگشت مظنون حمله برلین روی در کامیون
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اثر انگشت مظنون حمله برلین روی در کامیون

مقام های آلمان اعلام کرده اند که در مورد دست داشتن مظنون تونسی حمله به بازارچه کریسمس در برلین، شواهد قطعی در دست دارند. پلیس شهر به شهر به دنبال مظنون حمله مرگبار برلین می گردد. کسی که با کامیون ۱۲ نفر را کشت و ۴۹ نفر را زخمی کرد. امروز بازارچه کریسمسی که حمله در آن اتفاق افتاده بود باز شد. همزمان، اطلاعات جدیدی از مظنون بدست آمده که فشار را روی مقام های آلمان زیاد کرده. به گزارش نیویورک تایمز، انیس عامری که اصلیت تونسی دارد در لیست پرواز ممنوع آمریکا بوده و دست کم یک بار از طریق تلگرام با داعش تماس گرفته بود.

باران عباسی گزارش می دهد.