.قصه مردی که با یک باکتری گوشخوار جنگیند و به زندگی برگشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان مردی که با یک باکتری گوشت‌خوار جنگید و به زندگی برگشت

برگشتن به کار، بعد از سه سال غیبت، کار سختی است. اما برای الکس که اهل نیوهمپشایر در جنوب انگلستان است این کار سخت تر هم بوده چون بیماری دست و پایش را از او گرفته. با این همه او تسلیم نشد و تصمیم گرفت به کارش ادامه دهد.

دانکن کندی گزارش می دهد.