دیدار با بنا پس از خروج از حلب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدار با بنا پس از خروج از حلب

دیروز عصر آخرین کاروان غیرنظامیان و شورشیان مسلح از شهر حلبِ سوریه خارج شد. یکی از مسافران این کاروان، بنا عابد بود، دختر هفت ساله ای که نوشته هایش در فضای مجازی معروفش کرد. بنا هم درباره زندگی روزمره در حلب جنگ زده می نوشت و هم درباره مرگ دوستانش.

خبرنگار بی بی سی اورلا گورین به دیدار بنا و مادرش رفته است.