پس از حلب، نبرد با داعش در شمال سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پس از حلب، نبرد با داعش در شمال سوریه

عملیات نظامی در شهر باب در شمال سوریه برای بیرون راندن نیروهای داعش، ادامه دارد. به گفته ارتش ترکیه، دهها نفر از پیکارجویان داعش کشته شده اند. همزمان، ویدئوی داعش از سوزاندن دو نظامی ترکیه، خشم مردم ترکیه را برانگیخته. مقام های ترکیه هنوز به این ویدئو واکنش نشان نداده اند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.