پاپ: مادیات، کریسمس را تحت الشعاع قرار داده است

حق نشر عکس Reuters

پاپ فرانسیس، رهبرکاتولیک‌های جهان گفته است که مادی گرایی معنا و مفهوم کریسمس را تحت الشعاع قرار داده است.

او بر ضرورت توجه بیشتر به جنبه های انسانی این ایام تاکید کرد.

پاپ در جریان گردهمایی بزرگی که به مناسبت کریسمس در واتیکان برگزار شده بود، صحبت می کرد.

او در این مراسم همچنین رنج مداومی را که کودکان متحمل می شوند، محکوم کرد.

حق نشر عکس EPA

رهبر کاتولیک های جهان درسخنان خود وضعیت کسانی را که با گرسنگی، خطردر مسیرهای مهاجرت و بمبگذاری در شهرهای سوریه نظیر حلب روبرو هستند، یادآوری کرد..

پاپ سال گذشته همواره بر حس همدردی نسبت به پناهجویان تاکید کرد و از مسیحیان می خواست تا به یاد داشته باشند که مسیح خود یک مهاجر بود.

این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد.

حق نشر عکس AP

به گفته خبرنگار بی‌بی‌سی در واتیکان، حسی از ناامنی در بین جمعیت در پی حملات تروریستی اخیر در اروپا قابل مشاهده بود.

جمعیت حاضر با شرکت در این مراسم تولد عیسی مسیح را که اولین رخداد مهم در ایام کریسمس است، جشن گرفته اند.

حق نشر عکس Reuters