جستجوی برای یافتن اجساد بیش از 90 قربانی هواپیمای روسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جستجو برای یافتن اجساد بیش از ۹۰ قربانی هواپیمای روسی

یک هواپیمای نظامی روسیه با بیش از ۹۰ سرنشین، از جمله بیش از ۶۰ عضو یک گروه معروف موزیک در دریای سیاه سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه می گوید که لاشه هواپیما در کف دریا پیدا شده و بیش از صد غواص در عملیاتی شبانه مشغول جست و جوی آن هستند. تاکنون یازده جسد از آب گرفته شده. این هواپیما از منطقه تفریحی سوچی به مقصد لاذقیه در سوریه برخاسته بود که در دریای سیاه سرنگون شد.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.