روسیه: بعید است سقوط هواپیمای نظامی در دریای سیاه کار تروریستی باشد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روسیه: بعید است سقوط هواپیمای نظامی در دریای سیاه کار تروریستی باشد

مقام های روسیه می گویند بعید است که اقدامی تروریستی باعث سقوط هواپیمای نظامی این کشور در دریای سیاه شده باشد. همه ۹۳ مسافر و خدمه هواپیما که دیروز کمی بعد از بلند شدن از فرودگاه سوچی در جنوب روسیه سقوط کرد، کشته شده اند. هزاران نفر در عملیات جستجو برای اجساد کشته شدگان شرکت دارند. کسری ناجی گزارش می دهد.