دور تازه عملیات علیه داعش در موصل با حضور مستشاران آمریکایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دور تازه عملیات علیه داعش در موصل با حضور مستشاران آمریکایی

مرحله دوم عملیات نیروهای دولتی عراق و همپیمانانشان برای باز پس گرفتن موصل از داعش، در روزهای آینده شروع می شود. عملیات موصل به دلیل شمار زیاد غیرنظامیان ساکن موصل کند پیش می رود. گزارش شده که برای اولین بار، از هنگام اشغال عراق در 13 سال پیش، صدها نفر از نیروهای ویژه و مستشاران آمریکایی هم در این عملیات مشارکت می کنند. کسری ناجی گزارش می دهد.