پلیس‌های سیک در نیویورک می‌توانند از عمامه سنتی خود استفاده کنند

حق نشر عکس AP

پلیسهای سیک در نیویورک اجازه یافته‌اند که به جای کلاه معمول پلیس‌،از عمامه سنتی خود استفاده کنند.

به گفته مقام‌های پلیس نیویورک، براساس قوانین جدید از این پس به نیروهای پلیس سیک اجازه داده می شود که به جای کلاه پلیس، از عمامه (دستار) سنتی خود استفاده کنند.

بخش پلیس نیویورک گفته است که عمامه سیک‌ها باید سرمه‌ای رنگ باشد و آرم مخصوص پلیس نیویورک هم روی آن نقش بسته شود.

براساس قوانین جدید به نیروهای سیک پلیس نیویورک همچنین اجازه داده می شود تا ریشی به بلندی یک و نیم سانتی متر داشته باشند.

پلیس‌های سیک تاکنون مجبور بودند که پوشش مخصوص سر خود را در زیر کلاه پلیس بپوشند.

آنها همچنین اجازه نداشتند که ریش داشته باشند.

جیمز اونیل، کمیسر پلیس نیویورک گفته است که تغییر در قوانین با هدف تشویق اعضای مذهبی جامعه صورت گرفته تا برای کار در بخش پلیس داوطلب شوند.

مجمع نیروهای پلیس سیک آمریکا در توییتی از کمیسر پلیس نیویورک تشکر کرده و گفته که این لحظه ای پرافتخار برای جامعه سیک است.

سیک‌ها اغلب سر خود را با کلاهی مخصوص می پوشانند. اصلاح ریش همچنین در آیین سیک ها ممنوع است.

موضوعات مرتبط