توافق آتش بس سراری در سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق آتش بس سراسری در سوریه

دولت سوریه و گروهی از مخالفان مسلح بر سر آتش بس توافق کرده اند. این آتش بس قرار است از نیمه شب آغاز شود و روسیه و ترکیه ضامن اجرای آن باشند. قرار شده دولت سوریه و مخالفان، پس از آتش بس، مذاکرات صلح را آغاز کنند. روسیه از ترکیه و ایران خواسته که برای حل بحران سوریه همکاری کنند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.