"لا پوشانی نقش ایران در انفجار آرژانتین" پرونده دوباره باز شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'لا پوشانی نقش ایران در انفجار آرژانتین' پرونده دوباره باز شد

یک دادگاه تجدید نظر در آرژانتین خواستار تحقیق دوباره در مورد اتهام کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری سابق، شده که گفته می شود نقش ایران را در بمب گذاری در مرکز یهودیان نادیده گرفته. این بمبگذاری در ۱۹۹۴ اتفاق افتاد و در آن ۸۵ نفر کشته شدند. مقام های قضایی آرژانتین ایران را عامل این حمله می دانند و اتهام خانم فرناندز این است که برای حفظ قراردادهای نفتی با ایران، این موضوع را لاپوشانی کرده.

آیدین صالحی گزارش می دهد.