نیویورک خود را برای جشن سال نوی میلادی آماده می کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نیویورک خود را برای جشن سال نوی میلادی آماده می کند

در آستانه سال ۲۰۱۷، نیویورک خود را برای برگزاری جشن سال نوی میلادی آماده می کند. مراسمی که نه فقط سالهاست برای آمریکا، که برای خیلی ها در سراسر جهان تماشایی شده. با این که بسیاری نگران وقوع حملات احتمالی به مردم هستند، مسئولان نیویورک می گویند برای حفظ امنیت شهر هر کاری می توانسته اند، کرده اند.

اندی بیت گزارش می دهد.