اولین روزی آتش بس در سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین روزی آتش بس در سوریه

در روز اول آتش بس فراگیر بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان مسلح در سراسر خاک این کشور برقرار شده. آتش بس با میانجیگری روسیه و ترکیه حاصل شده و مقام های ایرانی و سوری هم از آن حمایت کرده اند. قرار است در صورت پایداری این توافق مذاکرات سیاسی ماه آینده در قزاقستان برگزار شود و سفیر روسیه هم از تهیه و توزیع پیش نویس قطعنامه ای در شورای امنیت، خبر داده که قرار است روند صلح در سوریه را تثبیت کند.

مسعود آذر از اولین روز برقراری آتش بس در سوریه گزارش می دهد.