توسعه آموزش زبان انگلیسی در کوبا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توسعه آموزش زبان انگلیسی در کوبا

دولت کوبا در ادامه سیاست جذب گردشگران جوانان را به یادگیری زبان انگلیسی تشویق می‌کند. حالا یادگیری زبان انگلیسی برای دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان الزامی است. این درحالی است که در دوران جنگ سرد تمایل بیشتر به یادگیری زبان روسی بود تا انگلیسی.

ویل گرانت گزارش می‌دهد.