تصویب قطعنامه آتش بس سوریه در شورای امنیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تصویب قطعنامه آتش بس سوریه در شورای امنیت

شورای امنیت، دقایقی پیش، قطعنامه پیشنهادی روسیه و ترکیه را برای آتش بس در سوریه تصویب کرد. این قطعنامه خواستار آتش بس فوری و رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مردم سوریه است. این آتش بسی نسبی به ابتکار ایران، ترکیه و روسیه در بخش‌های وسیعی از سوریه برقرار شده. پیش از این ارتش آزاد سوریه که مخالف بشار اسد است هشدار داده بود که حمله هواپیماهای روسیه و دولت را به "وادی بردی" ناحیه‌‍ای محاصره شده در غرب دمشق با یکصدهزار غیر نظامی تحمل نمی‌کند. این قطعنامه می‌تواند آتش بسی شکننده را فراگیر کند و نقشه راهی برای گفتگوهای سیاسی ترسیم کند؟

کسری نناجی گزارش می‌دهد.