مهمتربن رویدادهای سیاسی جهان در سال ۲۰۱۶
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهمترین رویدادهای سیاسی جهان در سال ۲۰۱۶

سال ۲۰۱۶ میلادی، سالی پر حادثه برای جهان بود، با حوادثی کم سابقه و بعضاً بی‌سابقه.

در روزهای گذشته مهم‌ترین تحولات اقتصادی، علمی، فنی و هنری در یک سال گذشته را مرور کردیم. مجید خیام دار نگاهی کرده به بعضی از مهمترین رویدادهای سیاسی در سالی که گذشت.