بازخوانی اعدام خبرنگار ایرانی در عراق پس از 27 سال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دولت بریتانیا برای نجات جان فرزاد بازفت تلاشی نکرد

فرزاد بازفت، خبرنگار ایرانی هفته نامه بریتانیایی آبزرور بود که در اسفند ماه ۱۳۶۸ در عراق اعدام شد.مقام های وقت عراق، فرزاد بازفت را به جاسوسی برای اسرائیل متهم و او را در نهایت اعدام کردند. اعدام او در آن زمان، به موضوعی بحث برانگیز در بریتانیا تبدیل شد و باعث تنش در روابط بریتانیا و حکومت صدام حسین شد. حالا و با گذشت حدود ۲۷ سال، روزنامه گاردین می گوید که بر اساس اسناد دولتی که اخیرا منتشر شده، دولت بریتانیا، در پی گیری پرونده او، منافع تجاری اش را با عراق در نظر گرفته، و تلاش چندانی نکرده است.

گفت‌و گو با سعید کمالی دهقان، روزنامه نگار روزنامه گاردین