مَنِکین چلنج، یا چالش مانکن چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

منکین چلنج، یا چالش مانکن چیست؟

مَنِکین چلنج، یا چالش مانکن، یک پدیده اینترنتی است که در ماه های اخیر در شبکه های اجتماعی فراگیر شده. به این صورت که افراد حاضر در یک جمع، در حال به ظاهر طبیعی، بی حرکت خشکشان می زند، بعد یک نفر از آنها فیلم می گیرد و در شبکه های اجتماعی منتشر می کند. ورزشکاران، هنرمندان، حتی شخصیت های سیاسی به این چالش پیوسته اند. چالشی که دلیل یا هدف خاصی هم ندارد، و ظاهرا گروهی از دانشجویاین یک کالج در آمریکا، برای تفریح، آن را شروع کرده اند.