چالش های پیش روی دبیر کل جدید سازمان ملل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش های پیش روی دبیر کل جدید سازمان ملل

آنتونیو گوترش، به عنوان دبیرکل جدید سازمان ملل، کار خود را رسما شروع کرد. آقای گوترش در یک پیام تلویزیونی به مردم جهان گفت که نخستین هدفش برقراری صلح و آرامش در جهان خواهد بود. شهریار صیامی در گزارش خود از چالش هایی می گوید که دبیر کل جدید سازمان ملل با آن روبروست.