شورش در زندانی در برزیل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کشته شدن پنجاه و شش نفر در درگیری زندانیان برزیلی

مقام های برزیل می گویند پنجاه و شش زندانی در شورشی در یکی از زندانها کشته شدند. این افراد در نزاع بین باندهای مواد مخدر شورشی کشته شدند. زندانی که در آن شورش رخ داده در مانا اوس در شمال برزیل قرار دارد. وایر دیویس خبرنگار آمریکای جنوبی بی بی سی گزارش می دهد با این توضیح که نور شدید فلاش در بعضی قسمتهای گزارش دیده می شود. این گزارش راببینید.