نامه نگاری گروه های مختلف به ترامپ در مورد ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه نگاری گروه های مختلف به ترامپ در مورد ایران

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، ۱۷ روز دیگر، چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا می شود. از آنجا که ایران، از محورهای اصلی سیاست خارجی آقای ترامپ است، گروه های مختلف با اهداف گوناگون برایش نامه می نویسند. از آنها که می خواهند آقای ترامپ به توافق هسته ای ایران وفادار باشد تا گروهی دیگر که خواسته اند دولت جدید آمریکا فشار را بر رهبران و سپاه پاسداران ایران بیشتر کند.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.