خطرازهم‌پاشی آتش بس سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آتش بس سوریه، در معرض فروپاشی

آتش بس شکننده‌ای که چند روزی است به همت روسیه و ترکیه در سوریه برقرار شده، امروز در خطر ازهم‌پاشی کامل است. گزارش ها حاکی است که نیروهای طرفدار دولت بشار اسد به حمله هایشان به مواضع مخالفان در دره وادی ‌بَرَدا در شمال غرب دمشق و چند نقطه دیگر کشور ادامه داده اند ، چیزی که حالا باعث شده نیروهای مخالف هر نوع گفت‌وگو درباره روند صلح را تا رعایت کامل آتش بس متوقف کنند.

کسری ناجی گزارش می دهد.