خبرهای ضد و نقیض در مورد هویت مظنون بمب گذاری استانبول
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خبرهای ضد و نقیض در مورد هویت مظنون بمب گذاری استانبول

همزمان با برگزارى مراسم تشييع جنازه عده ای ديگر از قربانيان حمله به كلوب شبانه رينا در استانبول، پليس مى گويد فعاليتهايش را براى دستگيرى مظنون بيشتر كرده است. اين در حالى است كه خبرهاى ضد و نقيضى درباره هويت مظنون در رسانه هاى اين كشور منتشر شده است.

نفیسه کوهنورد از استانبول گزارش می دهد.