آموزش کمک های اولیه به مردم بریتانیا برای استفاده هنگام "حمله تروریستی"               ا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آموزش کمک‌های اولیه به مردم بریتانیا برای استفاده هنگام "حمله تروریستی" ا

به مردم بریتانیا توصیه شده که مهارت‌های مربوط به کمک‌های اولیه را یاد بگیرند تا اگر حمله‌ای تروریستی اتفاق افتاد، بتوانند جان دیگران را نجات دهند. به همین دلیل، سازمان‌های امداد نظامی و غیرنظامی، یک وبسایت و یک اپلیکیشن موبایل به نام «سیتیزن اید» CitizenAid راه انداخته‌اند که نحوه کمک رساندن به زخمی‌ها را پیش از رسیدن امدادگران آموزش می‌دهد. اسمیتا مونداساد در این مورد گزارشی تهیه کرده که صحنه‌های اول آن بازسازی شده است.