جان کری، وزیر خارجه آمریکا از ترامپ، خواست با توافق هسته ای با ایران کاری نداشته باشد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار جان کری در باره لغو برجام

هرچه به آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ نزدیکتر می شویم نگرانی از اینکه او با توافق هسته ای با ایران چه خواهد کرد، بیشتر می شود. در تازه ترین مورد، وزیر خارجه آمریکا از او خواسته به برجام دست نزند. جان کری هشدار داده که لغو برجام دو گزینه پیش رو خواهد گذاشت. یا یک ایران هسته ای یا جنگی دیگر در خاورمیانه. همزمان یک نظر سنجی دانشگاهی در آمریکا نشان میدهد دو سوم سوال شوندگان مخالف لغو برجام هستند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.