زندگی مردم آلوده ترین شهر چین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی مردم آلوده ترین شهر چین

در چند هفته گذشته، هوای مناطق شمال چین، بشدت آلوده بوده. در پکن، پایتخت، هم از ترس سمی بودن آلاینده ها در هوا، به مردم گفته شده در هوای برفی از خانه خارج نشوند. خبرنگار بی بی سی، جان سادوُرث به آلوده ترین نقطه، شی جار جوانگ، رفته و گزارشی از زندگی مردم آنجا تهیه کرده است.