خبرنگاری که شروع جنگ جهانی دوم را  خبرداد، در ۱۰۵ سالگی درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خبرنگاری که شروع جنگ جهانی دوم را خبرداد، در ۱۰۵ سالگی درگذشت

روزنامه نگار برجسته بریتانیایی که خبر حمله آلمان به لهستان را به جهان مخابره کرد، درگذشت. نام او کلر هالینگ‌ورث بود و در ۱۰۵ سالگی در هنگ کنگ درگذشت. او که عاشق گزارشگری از مناطق جنگی بود، می گفت چاره ای برای دنبال کردن ماجراجویی هایش ندارد مگر اینکه در جبهه های جنگ حضور داشته باشد. گزارش ببنیم از کارنامه فعالیتهای او.