خداحافظی با رادیوهای اف ام از نروژ شروع شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خداحافظی با رادیوهای اف ام از نروژ شروع شد

  • 11 ژانویه 2017 - 22 دی 1395

نروژ، اولین کشوریست که برنامه خاموش کردن موج رادیویی اف ام را آغاز کرده. شبکه های رادیویی دیجیتال یا DAB که کیفیت بهتر و هزینه کمتری دارند، تدریجا جایگزین رادیوهای اف ام میشود. گرچه، نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد بیشتر نروژیها با این تصمیم مخالفند.

شهریار صیامی گزارش می دهد.