چند سد برق آبی در آمازون ساخته می شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چند سد برق آبی در آمازون ساخته می شود

دولت برزیل گفته که قصد دارد در منطقه آمازون چند سد بزرگ برق-آبی بسازد. به گفته دولت، این سدها با تولید انرژی پاک و کافی اقتصاد منطقه را رونق خواهد بخشید. اما منتقدان می گویند که این اقدام باعث جنگل زدایی بیشتر در این منطقه و در نتیجه شدت گرفتن تغییرات اقلیمی می‌شود.

وایر دیویس گزارش می دهد.