ژنو، صحنه مذاکرات تازه برای وحدت قبرس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ژنو، صحنه مذاکرات تازه برای وحدت قبرس

ژنو، صحنه مذاکرات برای اتحاد دوباره قبرس است. وزرای خارجه ترکیه، یونان و بریتانیا، دبیر کل سازمان ملل و نماینده اتحادیه اروپا گردهم آمده اند. گفتگوها بین نمایندگان محلی چهار روز پیش آغاز شده. قبرس بیش از چهل سال است به دو قسمت ترک نشین در شمال و یونانی نشین در جنوب تقسیم شده. اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد نخست وزیران ترکیه و یونان گفته اند که ممکن است جمعه به ژنو بروند.

شهریار صیامی گزارش می‌دهد.