دفاع از مهاجران غیرقانونی در مقابل سیاست های دونالد ترامپدفاع از مهاجران غیرقانونی در مقابل سیاست های دونالد ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دفاع از مهاجران غیرقانونی در مقابل سیاست های دونالد ترامپ

دونالد ترامپ، رییس جمهوری منتخب آمریکا، معتقد است که باید مرزهای آمریکا را به روی مهاجران بست. درباره لاتین‌تبارها می‌گوید که مواد مخدر می‌آورند و مشاغل آمریکایی‌ها را از آنها می‌گیرند و درباره مسلمانان می‌گوید که اعتمادی به آنها نیست و ممکن است به حمله های تروریستی دست بزنند. سام فرزانه نگاهی کرده به سیاست‌های مهاجرتی رییس جمهوری آینده آمریکا.

موضوعات مرتبط