نامه فعال تاجیکستانی به ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه فعال تاجیکستانی به ترامپ

روسیه در تاجیکستان نفوذ زیادی داشته و پایگاهی نظامی آنجا دارد. آمریکا هم در سالهای اخیر روابطش را با دوشنبه تقویت کرده. از طرف دیگر، چین بزرگترین کشور سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان محسوب می‌شودد. رجب میرزا، خبرنگار و یک فعال جامعه مدنی تاجیکستان، در نامه‌ای به دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده که بعد از روی کارآمدن آقای ترامپ، روابط آمریکا و تاجیکستان به گسترش این کشور کمک کند.

موضوعات مرتبط