بعد از هشت سال ریاست جمهوری اوباما، چه تصویری از او در ذهنها می‌ماند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بعد از هشت سال ریاست جمهوری اوباما، چه تصویری از او در ذهنها می‌ماند؟

بسیاری براین باور بودند که جمعه آینده آمریکا شاهد مراسم تحلیف اولین رییس جمهوری زن خواهد بود. اینطور نشد. اما هشت سال پیش آمریکا برای اولین بار یک سیاهپوست را به کاخ سفید فرستاد. از امشب نگاهی می‌کنیم به کارنامه باراک اوباما. دستاوردهای او و میراثی که از خود به جای می‌گذارد. میراثی که جانشین او وعده داده ریشه به تیشه بخشهای زیادی از آن بزند. آقای اوباما معتقد است دو دستاورد مهم او، ایجاد کار و امضای توافق هسته ای با ایران بوده. گرچه هردو منتقدانی دارد.

بهمن کلباسی گزارش می‌دهد.