تعطیلی یکی از قدیمی ترین سیرک های جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تعطیلی یکی از قدیمی ترین سیرک های جهان

یکی از قدیمی ترین سیرک های جهان امروز اعلام کرد که بزودی کرکره ها رو پایین می کشد. خیلی از آمریکایی ها با سیرک «بارنوم و بیلی» بزرگ شده اند ولی امروزه پیدا شدن سرگرمی های جدید و بیزاری از بکارگیری حیوانات برای چنین سرگرمی هایی، باعث شده مسولان سیرک بساط خود را جمع کنند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.