استفاده از اسب برای حل مشکل اسکی در زمینهای صاف
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استفاده از اسب برای حل مشکل اسکی در زمینهای صاف

عده ای از ساکنان دشتهای جنوب رشته کوه اورال در روسیه یک ورزش زمستانی تازه ابداع کرده اند: اسکی با اسب که مثل اسنوبرد سواری است، اما با هدایت یک حیوان.

اندی بیت گزارش می دهد.