نگاهی به سابقه رابطه ترامپ و پوتین
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به سابقه رابطه ترامپ و پوتین

کومپرومات، اسم کاری است که حالا بعضی رسانه های امریکایی می گویند، روسها با ترامپ کرده اند. کومپرومات در روسیه خیلی کار شناخته شده است، درواقع دام گذاشتن برای یک سیاستمدار و ضبط روابط جنسی او با زنان. اینکه چقدر واقعا این مدارک وجود داشته باشد و چقدر بتواند روی دونالد ترامپ اثر بگذارد، مسئله تازه روابط آمریکا و روسیه است. اما نگرانی درباره رابطه ترامپ و پوتین تازه شروع نشده، سام فرزانه نگاهی کرده به این رابطه.

موضوعات مرتبط