نگاهی به سیاست خارجی باراک اوباما در هشت سالی که گذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به سیاست خارجی باراک اوباما در هشت سالی که گذشت

هشت سال پیش باراک اوباما با شعار امید و تغییر، به ریاست‌جمهوری آمریکا رسید. و وقتی کاخ سفید را تحویل گرفت ،دولت آمریکا با چالش‌های مختلفی در سراسر جهان روبروبود از مناقشه هسته‌ای ایران و بحران رو به فزونی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها گرفته تا جنگ در دو جبهه در عراق و افغانستان؛ از نگرانی از تغییرات اقلیمی تا قدرت‌گرفتن بیشتر روسیه. بیشتر این ها هنوز هم از نگرانی های عمده جهانی اند،

هادی نیلی از کام‌یابی‌ها و ناکامی‌های باراک اوباما در عرصه سیاست خارجی گزارش می دهد.