اعدام در بحرین پس از شش سال
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعدام در بحرین پس از شش سال

سه فعال شیعه بحرین که به اتهام کشتن سه مأمور پلیس مجرم شناخته شده بودند، تیرباران شدند. این اقدام موجی از خشم فعالان حقوق بشر را برانگیخت و آنها، امروز را روزی سیاه در بحرین توصیف کردند. اکثریت جمعیت در بحرین شیعه هستند و سالهاست که در اعتراض به تبعیض خاندان سنی حاکم، دست به اعتراضات گسترده ای زده‌اند.

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.