روزهای آخر کار اوباما؛ رئیس جمهوری با شعار تغییر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روزهای آخر کار رئیس جمهوری با شعار تغییر

هشت سال پیش که باراک اوباما به ریاست‌جمهوری رسید، کسانی که به او رای داده بودند، امیدهای بزرگی در دل می پروراندند. امیدها و انتظاراتی که شاید از اندازه یک رئیس‌جمهور و هشت سال رهبری ایالات متحده، بزرگ‌تر بود. امروز که اوباما کاخ سفید را ترک می‌کند، وضعیت خوبی نزد افکار عمومی دارد، اما اگر از آمریکایی‌ها بپرسید که او در سیاست‌های داخلی‌اش چه‌طور عمل کرده، پاسخ‌ها می تواند خیلی با هم فرق کند. از تحول در بیمه درمانی گرفته تا مهار اسلحه، از اشتغال و اقتصاد تا شکاف‌های اجتماعی. گزارش، هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن را ببینید.