نگاهی به کارنامه اقتصادی باراک اوباما
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به کارنامه اقتصادی باراک اوباما

هشت سال ریاست جمهوری باراک اوباما در حالی به پایان می رسد که اقتصاد آمریکا رشد سالمی دارد و بیکاری در این کشور خیلی کم شده. ولی این آمریکایی نیست که اوباما تحویل گرفت. هشت سال پیش آمریکا در قعر یک بحران اقتصادی بزرگ بود. خروج از رکود و رونق اقتصادی آمریکا به چه قیمتی بدست آمد؟ امیر پایور نگاهی انداخته به کارنامه اقتصادی باراک اوباما.