تاثیر ریاست جمهوری ترامپ بر محیط زیست
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر ریاست جمهوری ترامپ بر محیط زیست

دونالد ترامپ با وعده‌های متعددی برای وارونه‌کردن آن‌چه باراک اوباما ساخته، به ریاست‌جمهوری رسیده؛ یکی از آنها هم وعده برای لغو مقررات و قوانین محدودکننده به نفع محیط زیست است. در هشت سال دولت اوباما، هم قوانین داخلی آمریکا بیشتر به محیط زیست توجه کردند و هم در فضای بین‌المللی دولت آمریکا در پیش‌بردن اقدام‌هایی برای کاهش گازهای آلاینده مشارکت داشته است. هادی نیلی از واشنگتن گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط