نامه ای با توپِ پُر به رئیس جمهوری جدید آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامه ای با توپِ پُر به رئیس جمهوری جدید آمریکا

در آستانه شروع به کار دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری جدید آمریکا همکاران ما در کشورهای مختلف، از مردم خواسته اند تا به رئیس جمهوری منتخب آمریکا نامه بنویسند. در ترکیه، آسیه گوونچ که در دانشگاه استانبول فارسی می خواند، می گوید بسیاری از مردم از آقای اوباما و خانم کلینتون به خاطر حضور فتح الله گولن در آمریکا ناراضی هستند و پیروزی دونالد ترامپ آنها را خوشحال کرد. اما به گفته او، آقای ترامپ باید به پایان تبعیض علیه اقلیت ها کمک کند.